Doğal gazda 3.devrim: Yanıcı Buz – Metan Hidrat

Son yıllarda Dünya’nın en büyük doğal gaz kaynağı olup derin okyanus tabanlarında ve donmuş karasal bölgelerin derin noktalarında bulunan bir kaynak olan metan hidrat diğer bir adıyla gaz hidrat gündemdedir ve geleceğin birincil enerji kaynağı olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kristal yapıda olup deniz ve okyanus tabanlarında bulunan metan hidratlar, yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta metan gazının buz içine hapsedilmiş halidir. Bileşiğin 1 m3’ü yaklaşık 164 m3’lük gaz açığa çıkarmaktadır.

1960 yılında Sibirya’da keşfedilen metan hidrat için en kapsamlı araştırmaları Amerika Birleşik Devletleri yapmış olup 1980 yılından günümüze kadar olan süreçte keşif ve üretim bazlı çalışmalar yapmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye’ye bakıldığında ise Karadeniz’deki aramalarda geniş bir yüzeyde 50 cm kalınlığında metan hidrat olduğu belirlendi. Ancak Türkiye’de metan hidrat gazını çıkarmak için gerekli ve yeterli teknoloji bulunmadığı belirtilmiştir.

Konvansiyonel gaz üretimi ile kıyaslandığı zaman metan hidrat üretim maliyeti 10 – 15 kat daha fazladır. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre metan hidratların 2025 yılına kadar MMBtu başına 4.70 $ ile 8.60$’lık bir maliyetle üretileceği tahmin edilmektedir.

Metan hidratların çıkarılmasında ve üretilmesinde teknik sorunların olacağı düşünülse de metan hidratın potansiyeli ve artan enerji talebi göz önüne alındığında, metan hidrattan gaz üretimine geçilmesi şimdilik kaçınılmaz bir gelişme gibi durmaktadır.


Yanıcı/Yanan Buz - Metan Hidrat