EPDK, "Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği" yönetmeliğini yayınladı.

EPDK Strateji Dairesi tarafından hazırlanan Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği 13 Temmuz 2017 tarihli 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik 13 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bahse konu yönetmelik “Yükümlü Kuruluşlar” başlıklı 6’ncı maddesinde yükümlü kuruluşlar arasında boru hattı ile iletim yapan doğal gaz iletim lisansı sahibi, sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü doğal gaz dağıtım lisansı sahibi şirketler de sayılmıştır. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin bildirim formları ve rehber önümüzdeki günlerde dağıtım şirketleri ile paylaşılması beklenmektedir. Yönetmelik kapsamındaki bildirimlerin Ocak 2018 tarihinden itibaren 6 aylık olarak yapılması planlanmaktadır. Ayrıca uygulamanın yeni olması sebebiyle şirketlerin ve yükümlü kuruluşların konu ile ilgili olarak karşılaşabilecekleri uygulama güçlüklerinin giderilmesine yönelik olarak çalışmalar sürmektedir.