9.Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı

9.Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 29-30 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” sunumunu gerçekleştirdi. Söz konusu eylem planı kapsamındaki hedefler ve uygulama alanlarını anlatan Albayrak, Milli Enerji politikasının önemli bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin gelişmiş ekonomiler arasında yer alması için hem sürdürülebilir kalkınma hem de rekabetçi ve yeşil büyümenin ortaya konması gerektiğini vurgulayan Albayrak, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kazanımlarını şu şekilde açıkladı:

“2023 yılına kadar 10,9 milyar dolar tutarında bir yatırım söz konusu. Kaynakların olabildiğince az kullanılıp daha rekabetçi bir özel sektöre kavuşmak bizim için çok önemli ki, bu süreç kazan-kazan şeklinde devam etsin. Bu yatırım sonucu 23 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tüketiminin %14’üne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon salımı azaltımı anlamına gelmekte. 2023 yılına kadar 20 bin istihdam yaratılacak ve 4,2 milyar dolarlık bir enerji santrali yatırımı yapma zorunluluğundan da kurtulacağız. Böylece Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033 yılına kadar toplamda 30,2 milyar dolar tutarında bir tasarruf miktarı ortaya çıkacaktır.”

En çok enerji tüketen sektörler arasında yer alan konut sektörünün söz konusu eylem planı içerisinde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Albayrak sözlerine şu şekilde devam etti: “2023 yılına kadar 1,7 milyon konutun dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu tasarruf, ısı yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 milyar dolarlık bir tasarruf söz konusu. Isı yalıtımı 20 yıllık ömrü içinde 5 yılda kendini amorti ederken, kalan 15 yılda vatandaşın cebine katkı yapan bir yatırım bu. Isı yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40’lara kadar düşüş sağlayabilmektedir. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model oluşturacağız.”

9.Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında 2 gün boyunca verimli enerji kullanımı hakkında birçok oturum düzenlendi. Forumun 1.gününde düzenlenen “Enerji Verimli Tekil ve Bölgesel Isıtma-Soğutma Çözümleri” adlı oturumda panelist olarak yer alan GAZBİR Genel Müdürü Musa Cem Önal sunumunda şu noktalara değindi:

 

-Ekonomik ve verimli bir yakıt olan doğal gazın Türkiye genelinde kullanım durumu

-Yatırımlar, abone gelişimi ve tüketim rakamları

-Verimli doğal gaz kullanımı ile hanelerde sağlanabilecek tasarruflar

-Yalıtım ve bakım ile hanelerde sağlanacak tasarruflar