Blockchain ve Enerji Piyasası

BLOCKCHAIN NEDİR?

Kabaca şifrelenmiş şekilde veri yönetimi sağlayan dağıtık yapıdaki bir veri tabanıdır. Dağıtık yapıda, bir merkez bulunmamasından dolayı ağda, sistem için kritik öneme sahip bir nokta bulunmamaktadır. Zincirleme bir modelle inşa edilen blockchain bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapılmasına izin vermektedir. Blockchain’in ana amacı iki kişi, kurum vs. arasında herhangi bir onaylamayı gerektirmeyen ve aracı olmadan işlemlerin gerçekleşmesidir.

Blockchain sistemi direkt olarak kriptp paralar ile bağdaştırılmamalıdır. Block zinciri alt yapısı genel olarak bir algoritmadır ve başka sistemlere entegre edilebilir.

Bitcoin ise bir kripto para ve ödeme sistemidir. Başka bir deyişle, ‘Peer to Peer’ yani kişiden kişiye elektronik para sistemidir. Peer to Peer(P2P) demek ise bir merkezi olmayan ağ yapısı demektir. Bu da blockchain’in tek bir başarısızlık noktasının olmadığını gösterir.

Blockchain sistemini basit bir örnekle anlatmak gerekirse;

A kişisi B kişisine 1 bitcoin karşılığında araba satmış olsun. Bu işlem gerçekleştiğinde dijital bir deftere B kişisi, A kişisine 1 bitcoin gönderdi diye yazılır. Bu ve bunun benzeri kayıtlarda oluşan zincire blockchain diyebiliriz. Bu örnekteki işlemin gerçekleşmesi için kişiye özel dijital imzalar gerekmektedir. Yeni bir işlem gerçekleştiğinde block zincirine yeni bir block eklenmiş olur ve işlemin devamında gelen blocklar bir önceki blocklar ile bağlı hale gelmiş olur. Bu blocklardaki işlemlerin onaylanması kripto madencileri tarafından onaylanmaktadır. Bazı zamanlarda hesaplar arası para aktarımı sürelerinde gecikmeler yaşanabilir. Bunun sebebi ise oluşturulan blockların onay süresinin gecikmesinden kaynaklanmaktadır. Madencilik yapan kişiler donanım gücü çok yüksek olan bilgisayarlar kullanarak sistemde oluşan problemleri çözmeye çalışırlar. Bu madencilik işlemi gönüllü olarak yapılmamaktadır. Problemler çözülerek sistemdeki kayıtların güvenli bir şekilde tutulmasına yardım edilirse yeni kripto paralar oluşur ve oluşan bu paralar madencilik yapan kişilerin hesaplarına aktarılır.

BLOCKCHAIN VE ENERJİ PİYASASI

Blockchain teknolojisi enerji sektöründe de yükselişe geçmiştir ve birçok yerli, yabancı enerji sağlayıcısı yatırımlarına bu alanda hız vermeye başlamıştır. Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji gibi konuların önem kazandığı son dönemde, enerji sektöründe yatırımların artması beklenmektedir.

Blockchain’in doğal gaz sektöründe yer almasıyla birlikte varolması beklenen uygulamalar şu şekildedir;

1. Şeffaflık ve Uyumluluk
2. Siber Tehditler ve Güvenlik
3. Orta Hacimli Ticaret / Üçüncü Taraf Tehditleri
4. Akıllı Sözleşmeler

Günümüzde birçok alanda ihtiyaç duyulan üçüncü taraf aracıların blockchain sistemiyle devre dışı kalması maliyetlerin düşüp süreçlerin hızlanmasına olanak sağlayabilir.

Enerji sektöründe dağıtık işlem verilerinin kaydı ile güvenliğin arttırılması ve daha çok bağımsızlığın sağlanması; akıllı kontratların işletilmesi ve dijital işlemlerin yapılması ve de üçüncü taraflara ihtiyaç bırakmayan iş modellerinin geliştirilmesi konularında blockchain’in önemli bir potansiyeli öngörülmektedir. Özellikle akıllı sayaç, akıllı ev cihazları uygulamaları; varlıkların, işlemlerin, ödemelerin doğrulanması ve kontrol edilmesi gibi konularda bu teknolojinin kullanımı mümkün olabilecektir.

Mevcut enerji piyasasının içinde bulunduğu durumda yüksek maliyet gerektiren merkezi konvansiyonel enerji santralleri, uzun mesafeli enerji iletimi gibi büyük alt yapı gereksinimleri ve artan enerji talebiyle yenilenebilir enerji piyasası hızlı bir şekilde gelişmeye devam edecektir. Blockchain yenilenebilir enerjide bireysel tüketici ve üreticileri peer to peer işlem yaptırarak güçlenmelerini sağlayabilir.

Gelecekte kendi enerjilerini üretecek olan insanlar blockchain sistemiyle ürettikleri bu enerjiyi satabilecek ve bunun kaydı dijital ortamda tutulabilecek. Bu sayede yukarıda bahsedilen aracı kurumlar devre dışı kalmış olacak. Sistemin genel bütünselliği sayesinde dışardan manipülasyona kapalı hale gelmiş olacak. Bu uygulamalarla birlikte düşük maliyetli, güvenli ve şeffaf bir piyasa yapısı olması beklenmektedir.

Kaynak: https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-blockchain-opportunity-for-energy-producers-and-consumers.pdf