Eurogas Yıl Sonu Toplantısı

Eurogas Dağıtım Komitesi yıl sonu toplantısı Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlendi.

Toplantıda öncelikli olarak Avrupa Komisyon kararları değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında önemli adımlar atılıyor. Bu doğrultuda Avrupa’da yenilenebilir gaz konusunda önemli projeler geliştiriliyor. Fakat konsey bu kararları destekleyici adımları henüz hayata geçirebilmiş değil. Yenilenebilir gaz ve hidrojen ile enerji üretimi konusunda konsey olumsuz bir yaklaşım sergiledi. Eurogas dağıtım komitesi bu konuda oluşan olumsuz görüşü değiştirmek için gerekli çalışmalara başlama kararını aldı.

Komisyon başkanı Eva Hennig doğal gaz dağıtım sistemlerinde hidrojen ile doğal gazın karıştırılarak dağıtım sistemlerine enjekte edebileceği konusuna vurgu yaptı. Almanya’da elektroliz ile üretilen hidrojen ulaşımda kullanılmak üzere dağıtım ve iletim sistemlerine enjekte edilirken, ısınma ve toptan satış içinde bu sistemler kullanılabilir durumdadır. 18 Aralık 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu hidrojeni yenilenebilir enerji grubu içerisinde almayı reddetmiş, komisyon bu konuda hızla çalışmalara başlanması gerektiği konusunda fikir birliğine varmıştır.

Yenilenebilir gaz konusu AB ülkelerinde arz güvenliği tedbirleri anlamında önemli bir gündem maddesi olarak değerlendirilmektedir. Kesintisiz enerji tedbirleri anlamında, dağıtım şebekelerini sentetik veya yenilenebilir gaz ile beslemek en önemli çalışmaları arasında yer almaktadır.

Fransa yenilenebilir gaz konusunda önemli hedefler belirlemiştir. Ulusal hedefler arasında 2030 yılına kadar bio-gaz ve yenilenebilir gazın tüketimdeki payını %10’lara çıkarmaktır. 2015 yılında 17 fabrikadan sisteme 82 GWh’lık besleme yapılırken, 2016 yılında bu rakam 215 GWh’lara fabrika sayısı ise 26’ya kadar çıkmıştır. Bu rakamların katlanarak devam edeceği ön görülmektedir.

Avrupa’da diğer hedeflerden bir tanesi özellikle büyük şehirlerdeki çöplerin yenilenebilir gaza dönüşümü. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile 2030 yılına kadar çöplerin %65 kadarının geri dönüşüme alınarak yenilenebilir gaza çevirmek hedefler arasında yer almaktadır.

Fransa’nın kuzey bölgesinde Symevad projesi evsel çöp dönüşümü kapsamında yapılan çalışmalardan bir tanesidir. Bir hane yıllık yaklaşık yarım ton çöp atmakta ve bu çöpün yaklaşık %50’si geri dönüştürülmektedir. Yaklaşık 310 bin hanelik pilot bir bölgede başlatılan bu çalışma ile hem atıklar geri dönüşüme uğrayacak hem de temiz ve ekonomik yollardan doğal gaz elde edilecektir. Elde edilen gazın direkt olarak GRDF dağıtım sistemine basılacağı bilgisi paylaşılmıştır. Aşağıdaki şekilde yukarıda bahsedilen yenilenebilir gaz ve hidrojen sistemlerinin dağıtım sistemlerine basılmaları ile ilgili şemayı görebilirsiniz.

118 milyonun üzerinde kullanıcı ve 2,2 milyon kilometrelik şebeke uzunluğu ile Avrupa gaz piyasası ilerleyen yıllar için dağıtım sektöründe yukarıda bahsedilen temiz ve çevreci doğal gazın yanı sıra müşteri memnuniyetine de son derece önem vermektedir. Bu doğrultuda ilerleyen yıllarda teknolojiyi son kullanıcı ile buluşturmak istemektedirler. Son kullanıcıların telefonları ve mobil cihazları ile kontrol edebileceği sistemler için çalışmalara başlamışlardır. Ayrıca, akıllı şebekeler konusunda da önümüzdeki günlerde bir bilgilendirme metni yayımlanacağı söylenmiştir.

Toplantıda ev sahibi Yunanistan doğal gaz piyasası ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumdan başlıklar şu şekildedir;

1- Geçtiğimiz yıl içerisinde 3 adet yeni dağıtım şirketi faaliyet göstermeye başlamıştır.
2- 2017 yılı içerisinde 6500 adet yeni servis hattı bağlantısı sağlamışlardır.
3- Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre dağıtım sistemine 500 bin abone bulunmaktadır. Abone veya serbest tüketici statüsü konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmamaktadır.
4- Dağıtım lisansları 20+20 yıl şeklinde devam etmektedir. Lisans almaya hak kazanan dağıtım şirketi 20 yıllık dağıtım lisansı süreci sonunda dağıtım şirketinin isteği doğrultusunda herhangi bir ihaleye girmeden lisans süresini uzatabilmektedir.

Toplantıda GAZBİR tarafından Türkiye Doğal Gaz Piyasaları hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. Bu bilgilendirmede tüketim, abone, genişleme çalışmaları ve sektör büyümeleri hakkında bilgiler komisyon üyelerine aktarılmıştır.