GAZBİR Kamulaştırma Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

26.09.2017 tarihinde GAZBİR Kamulaştırma Komisyonu Ankara’da GAZBİR ofisinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sektörün birçok önemli temsilcisinin katıldığı bu toplantıda komisyonun amacı doğal gaz dağıtım şirketlerinin yoğun yatırım dönemi içerisinde özellikle kamulaştırmalar konusunda yaşanan problemlerin tespiti ve bu sorunların giderilmesine yönelik önerilerin oluşturularak ilgili yerlere iletilmesini sağlamak olarak belirlendi.

Toplantı sonunda özellikle kamu yararı, tarım dışı tahsis ve şehir basınç düşürme istasyonları yeri gibi konu başlıklarında önemli kararlar alınıp yetkililere bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Komisyon öneri ve görüşlerin hızlı bir şekilde alınıp ve kararlaştırılan konu başlıkları hakkındaki çözüm önerilerinin EPDK Kamulaştırma Dairesi ile ortak bir çalışma yürütülerek çözüme ulaşması noktasında fikir birliğine vararak toplantıyı noktalamıştır.