2017 Yılı Türkiye ve Avrupa Gaz Talebi

Bilindiği üzere küresel enerji piyasalarında fosil yakıtlar arasında toplam talepteki payını koruyacak ve ilerleyen yıllarda az da olsa payını artıracak olan tek yakıt doğal gazdır. Bu söylem ışığında, doğal gaz sadece ısınma amaçlı değil aynı zamanda elektrik santrallerinde diğer fosil yakıtlara göre tercih edilebilir. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda ulaşım sektörü de doğal gaz için yeni bir pazar olabilir. Doğal gaz, önümüzdeki yıllarda ülkelerin en önemli yakıt kaynaklarından bir tanesi olmaya adaydır. Doğal gaz ve yenilenebilir gaz kaynakları düşük emisyon değerleri ile ülkelerin hedefledikleri emisyon değerlerine ulaşmasını sağlayabilecek bir yakıt kaynağıdır.

2017 yılında gaz talebi geçtiğimiz yıla kıyasla hem Türkiye’de hem de Avrupa ülkelerinde artış göstermiştir. Avrupa ülkelerine bakıldığında yıl sonunda 490 milyar m3’lük bir talep olacağı ön görülmektedir. Avrupa ülkelerinde yılın ilk yarısında %6’lık bir talep artışı olurken, 2017 yılının yaklaşık %5,4’lük bir talep artışı ile sonlanması yapılan tahminler arasındadır.

Türkiye’de de benzer bir tabloyu görebiliriz. Yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre gaz talebinde %16’lık bir artış gözlemlenirken, yıl sonunda talep artışının %13 seviyelerinde olması beklenmektedir. 2017 yıl sonunda Türkiye’nin gaz talebinin 52 milyar m3 seviyelerinde olacağı ön görülmektedir.

Avrupa ülkelerinde konut tüketiminde belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa gibi ülkelerde binalarda ısınma amaçlı doğal gaz kullanımı günden güne artış göstermektedir. Ayrıca, ulaşım sektöründe Belçika, İtalya ve Çek Cumhuriyeti doğal gazı yakıt olarak kullanmaktadır ve her geçen gün gaza olan ilgi artmaktadır. Avrupa’da yayımlanan “Temiz Enerji Direktifleri” doğrultusunda elektrik piyasaları ve doğal gaz arasında var olan bağın devam etmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan yenilenebilir gaz ile talep artışının sürmesi yapılan ön görüler arasında yer almaktadır.

Gaza olan talepte artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi konut tüketiminde yaşanan artışlardır. Türkiye’de geçtiğimiz yıla göre ilk 8 aylık dönemde konut tüketiminde %27,5 bir artış yaşanmıştır. Bu artışın en büyük sebeplerinden bir tanesi ortalama sıcaklıkların geçtiğimiz yıla göre düşmesidir. 2016 yılında ilk 10 aylık süreçte ortalama sıcaklık 16,5oC iken, 2017 yılında ortalama sıcaklık ilk 10 aylık süreçte yaklaşık 1,5oC düşmüştür. Ayrıca, sisteme dahil olan 738 bin yeni abonenin tüketim alışkanlıkları ile konut tüketiminde bir artış olduğu söylenebilir.

Avrupa ve Türkiye’de doğal gaz düşük emisyon değerlerini yakalamak için bir anahtar yakıt olarak görülmektedir. Avrupa’da son 4-5 yıllık süreçte doğal gazda görülen pozitif trendin en önemli sebeplerinden bir tanesi de karbon emisyon değerlerini azaltmasıdır. Ayrıca, EUROGAS’dan yapılan son açıklamaya göre doğal gaz önümüzdeki yıllarda da emisyon değerlerini düşürmede en önemli yakıtlardan bir tanesi olacağına dikkat çekilmektedir. Türkiye’de konutlarda doğal gaz kullanımı ile 27,4 milyon ton karbon emisyonu azalımı gerçekleşmiştir. 2017 içerisinde de doğal gaz kullanımı ile Türkiye’de 30 milyon tonun üzerinde bir emisyon tasarrufu sağlanması ön görülmektedir.