7. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017)

7. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşti. Bu yılki ana teması ‘Doğal Gazın Geleceğine Köprü’ olan INGAS 2017 gündeminde doğal gazın jeopolitik önemi, enerjide arz güvenliği, Dünya ve Türkiye gaz piyasalarındaki son gelişmeler, doğal gaz sektöründe inovasyon, doğal kaynakların çevre üzerine etkileri ve iklim değişiklikleri konuları yer aldı.

GAZBİR olarak fuar alanında yer aldığımız INGAS 2017’de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Berat Albayrak, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sn. Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Sn. Mustafa Yılmaz ve sektörün önde gelen değerli temsilcileri standımızı ziyaret etmişlerdir. Yapılan ziyaretlerde özellikle karbon salımı çalışmaları dikkat çekerken EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’a bu çalışma hakkında bilgi verildi.

GAZBİR Başkanı Sn. Yaşar Arslan’ın açılış konuşmasında ve katıldığı ‘Stratejik Panel’ oturumunda; Türkiye doğal gaz sektörünün son 30 yıllık geçmişine değinirken, 2017 yılına gelindiğinde 81 ilimizin ihale sürecinin tamamladığını belirtti. Ayrıca Türkiye’deki mevcut şebeke uzunluğunun (116.000 km) Dünya’nın çevresini 3 kez, Türkiye’nin ise 11 kez dönecek kapasitede olduğunu sözlerine ekledi. Bugün, Türkiye’de 45 milyon nüfus doğal gaz kullanırken, 10 milyon nüfus önünde kullanıma hazır doğal gaz hattının olduğunu ve son 15 yılda tüketimin 17 milyar m3’ten 50 milyar m3’e yükseldiğini belirtmiştir. ‘Sürdürülebilirlik konusundaki hamleler sayesinde karbon salımı azaltma konusunda dünyanın birçok ülkesinden daha ileriyiz. Bunun temel sebebi kentlerde gazı yaygınlaştırmamız, sanayide gazı daha ekonomik hale getirmemiz. Bugün geldiğimiz noktada birçok ülkeden çok daha iyiyiz. Geçen yıl sadece konutlarımız 27.5 milyon ton karbon salımı düşürmüş durumda. Bu da 17 bin kilometrekarelik bir orman alanıdır. Yani Kayseri büyüklüğünde bir alanın ormanın düşürebileceği değeri doğal gaz ile düşürdük’ şeklinde sözlerine devam eden Yaşar Arslan, sektörün kesintisiz gaz arzı ve standart hizmet kalitesi için sürekli iyileşme stratejisi için çalışmalar yaptığını belirtmiştir. Usulsüz gaz kullanımının önüne geçilmesi için Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın desteğiyle adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin gaz şirketlerince ortak kullanılması sağlandığına dikkat çeken Yaşar Arslan, bu yıl başlatılan ‘Doğal Gazın Yaygınlaştırılması hamlesi kapsamında çalışmaların sürdüğünü ve bu projenin oldukça özel, büyük ve zorlu bir proje olarak karşımıza çıktığını ifade etmiştir. İş gücü, yüklenici, tedarik, coğrafi ve mevsimsel koşullar zorluk olarak var olsa da projenin nihai hedefe ulaşabilmesi için tüm kurumlarla birlikte sorunların çözümü için dinamik olarak çalışıldığını belirten Yaşar Arslan, proje kapsamında bir yılda 100’e yakın şehir giriş istasyonu montajının tamamlanacağını ve Dünya ölçeğinde bugüne kadar bu büyüklükte ve sürede başka bir projenin daha yapılmadığını ifade etmiştir.

Arz, çevre ve insan güvenliği açısından en önemli konulardan biri de dağıtım şirketi alt yapılarının korunması olduğuna dikkat çeken Yaşar Arslan, altyapılara verilen hasarların arttığını ve altyapıların korunması için caydırıcı önlemlerin alınmasını gerektiğini sözlerine ekledi. Altyapıya verilen hasarların genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından farksız olmadığını belirten Yaşar Arslan, bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması gerektiğini belirtmiştir.

Milli enerji politikasına da değinen Yaşar Arslan, arz güvenliği, yerlileştirme, öngörülebilirlik gibi konularda üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz dedi.