Dünya genelinde ve Türkiye’de Lng ticareti ve yatırımları

Doğal gazda arz güvenliğinin ön plana çıkmasıyla ülkeler alternatif gaz kaynakları arayışına girmesi LNG ticaretini ve yatırımlarını ön plana çıkarmıştır ve son yıllarda ülkeler LNG ticaret hacimlerini ve LNG’ye olan yatırımlarını artırmaktadır.

LNG ticaretinin dünya enerji piyasası açısından önemine bakıldığında sıvılaştırma ve gazlaştırmadaki gelişmeler, üretim kapasitelerinde ve ticaret hacminde artış yaşandığı görülmektedir. 2022 yılına gelindiğinde LNG ticaretinin yaklaşık 460 bcm'ye ulaşacağı düşünülmektedir.

Bugün itibariyle 21 adet LNG terminali yapımı devam etmektedir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2019 yılına kadar faaliyete geçmesi ön görülen altı adet LNG proje mevcuttur. 9 ülkede mevcut LNG terminallerine ek olarak altı yeni LNG ithalat terminali ve beş yeni genişleme hattı devreye girdi.

Türkiye’de 2016 yılında ithal edilen 46,35 milyar m3 doğal gazın %16,5’i LNG’dir. Türkiye’de faaliyette olan üç adet LNG terminali bulunmaktadır. Bu terminaller; Marmara Ereğlisi LNG Terminali, Ege Gaz LNG Terminali ve Etki Liman FSRU’dur. Ayrıca, Saros ve Dörtyol FSRU tesisleri içinde çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Detaylı bilgiye GAZBİR LNG Ticareti ve Yatırımları Raporun dan ulaşabilirsiniz.