22.Dünya Petrol Kongresi 9 Temmuz-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlendi.

22.Dünya Petrol Kongresi 9 Temmuz-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlendi. Devlet başkanları, üst düzey devlet adamları, enerji piyasalarına yön veren profesyonelleri ve çok sayıda uluslararası katılımcıyı ağırlayan kongrede enerji piyasaları ile ilgili birçok önemli noktalar paylaşıldı. Kongrede, oturumlarda ve röportajlarda dikkat çeken noktalardan bir tanesi ise katılımcıların kendilerine yöneltilen sorularda genel ve yuvarlak cevaplar vermesi idi. Dikkat çeken konu başlıkları ise verimlilik, dijitalleşme, temiz enerji oldu.

Kongrede Türkiye ile ilgili yapılan açıklamalardan en önemlisi İsrail ile Doğu Akdeniz gazı konusunda yapılacak çalışmalara hız kazandırılması oldu. Bakanlık düzeyinde yapılan görüşmelerde yıl sonuna kadar boru hattının inşasını sağlayacak devletler arası anlaşmanın tamamlanmasına karar verildi.

Türkiye’nin arz güvenliğinin artırmak amacıyla yapılan çalışmalara dikkat çekilirken, doğalgaz iletim şebekesinin günlük 190 milyon m3 olan kapasitesinin, önümüzdeki yıl içerisinde 300 milyon m3’e, ilerleyen yıllarda ise 400 milyon m3 çıkarılması planlanmaktadır. Türkiye’nin doğalgaz kapasitesinin ise 2023 yılında 11 milyar m3’e çıkarılması planlanmaktadır. TANAP ile ilk aşamada Türkiye’ye 6 milyar m3 doğalgaz arzı sağlanacaktır.

Enerji sektörüne yapılan toplam yatırım 1,7 trilyon $ olarak açıklandı. Küresel enerji yatırımlarında 2016 yılında 2015 yılına göre %12’lik bir azalış gözlemlenirken, fosil yakıtlara yapılan yatırımlarda ise %25’lik bir azalma söz konusudur. Enerji verimliliği çalışmalarına yapılan yatırımlarda ise %9’luk bir artış gözlemlenmiştir. Yapılan açıklamalara göre, geçen yıl enerji sektörüne yapılan yatırım 6 milyar $ olarak açıklandı.

22.Dünya Petrol Kongresi ile daha detaylı bilgilere GAZBİR tarafından hazırlanan rapordan ulaşabilirsiniz.


22.Dünya Petrol Kongresi Raporu